วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รายงานโลโก้ส่งประกวดตราสัญญาลักษณ์อาเซียน

สรุปการปรับปรุงบล็อก

มีการปรับปรุงตามที่อาจารย์แนะนำดังนี้

- การเปลี่ยนพื้นหลังของบล็อก


- เปลี่ยนสีตัวอักษรหน้าเว็บให้เข้ากับสีพื้นหลัง


- เปลี่ยนสีที่ใช้ลิงค์ สีที่เปิดลิค์แล้ว เปลี่ยนสีที่เมาส์ชี้

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนการสอนครั้งที่ 10

ศึกษา How does the internet work
แนะนำเว็ป http://wordpress.org/

WordPressThai รุ่น: แพคเกจใหม่แปลภาษาไทยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ Prachid Tinnabutr, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556

Art Thesis:ศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


เว็ปไซด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมแชร์โปรไฟล์ของนักวิจัยชาวจันทรเกษม ซึ่งมีแม่แบบจากเว็ปไซด์ https://sites.google.com/site/chandraresearchers/ โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร เพื่อนักวิจัยจะได้รู้จักกันและได้รู้จักผลงานว่าใครทำวิจัยเรื่องอะไรและก้าวหน้าไปถึงไหน
ข้าพเจ้านางสาวพลอยไพรรินทร์ ปานมี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทำวิจัยการออกแบบภาพยนตร์ เรื่องสื่อการสอนศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย (3-8 ขวบ)

ภาพที่นำมาเปลี่ยน

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...